Typecursus voor bedrijven

Typecursus voor bedrijven in het kort

Typisch Ellie geeft typecursussen voor bedrijven. Bij 5-8 personen wordt er in de typestudio enkel lesgegeven aan de werknemers van het bedrijf. Minder personen is uiteraard ook geen probleem; de werknemers volgen dan de typecursus met de andere cursisten van Typisch Ellie. Meer dan acht werknemers die hun typediploma willen halen? Dan komt Typisch Ellie, indien er voldoende computers met internet en toetsenborden beschikbaar zijn, lesgeven op locatie.

Persoonlijke begeleiding

Werknemers krijgen één keer per week les in de typestudio of op locatie. De persoonlijke begeleiding geeft de werknemers een extra steuntje in de rug om te blijven oefenen en vooral niet op te geven. Leren typen is niet moeilijk, maar vraagt wel veel oefening en herhaling. Daarom krijgen de werknemers ook huiswerk voor thuis. Daar kunnen zij ook via het programma Typeworld online oefenen. Typisch Ellie volgt de voortgang online en helpt en motiveert de werknemers waar nodig. Na 15 weken wordt er een examen afgelegd waarmee de cursisten hun branche erkende typediploma kunnen halen.

De cursus bevat:

  • 15x les van 60 minuten in de typestudio of op locatie
  • Persoonlijke begeleiding in de typestudio én online
  • Type-examen

Begeleiding

De werknemers krijgen 1x per week persoonlijke begeleiding in de typestudio. Naast de persoonlijke begeleiding geeft Typisch Ellie óók online begeleiding.

Duur

De cursus bestaat uit 15 lessen van 60 minuten. Naast de persoonlijke les, heeft de werknemer gemiddeld een half uur huiswerk per dag.

Interesse?

Wilt u eerst kennis maken met Typisch Ellie of een proefles volgen? Neem dan contact op.