Typecursus voor bedrijven, organisaties & instituten

Typecursus voor bedrijven, organisaties & instituten

Typisch Ellie faciliteert typecursussen voor bedrijven, organisaties & instituten. Op locatie of in de typestudio. Het volgen van een typecursus kan werknemers helpen sneller en efficiënter te werken, met als gevolg dat zij meer plezier krijgen in hun werk!

De typecursus in het kort

Werknemers krijgen één keer per week les in de typestudio of op locatie. De persoonlijke begeleiding geeft de werknemers een extra steuntje in de rug om te blijven oefenen en vooral niet op te geven. Leren typen is niet moeilijk, maar vraagt wel veel oefening en herhaling. Daarom krijgen de werknemers ook huiswerk voor thuis. Daar kunnen zij ook via het programma Typeworld online oefenen. Typisch Ellie volgt de voortgang online en helpt en motiveert de werknemers waar nodig. Na 15 weken wordt er een examen afgelegd waarmee de cursisten hun typediploma kunnen halen.

Op locatie of in de typestudio?

Bij 5-8 personen wordt er in de typestudio enkel lesgegeven aan de werknemers van het bedrijf. Minder personen is uiteraard ook geen probleem; de werknemers volgen dan de typecursus met de andere cursisten van Typisch Ellie. Meer dan acht werknemers die hun typediploma willen halen? Dan komt Typisch Ellie, indien er voldoende computers met internet en toetsenborden beschikbaar zijn, lesgeven op locatie.

Mogelijkheden extra begeleiding

Soms heeft de werknemer langer nodig dan 15 weken om blind en snel te kunnen typen. Dit kan bijvoorbeeld komen door privé-omstandigheden, dyslexie, een langzamere motoriek of een leerstoornis. Het is daarom mogelijk om de cursus te verlengen met nog eens 15 weken (met korting). Mocht je voor de start van de cursus verwachten dat de werknemer wellicht meer tijd nodig heeft om te leren typen, kun je dit van te voren aangeven bij Typisch Ellie. Typisch Ellie zorgt dan voor een cursus op maat.